top of page

Pogoji najema
Agencija za najem Boat 4 Fun, vl. Anže Turk odda čoln naročniku pod naslednjimi pogoji: 


1. Naročnik podpiše najemno pogodbo, s katero jasno izjavlja, da se strinja z vsemi pogodbenimi določili. 


2. Čolni imajo zavarovanje tretjih oseb. V primeru, da škodo povzročite vi, ste dolžni kriti stroške škode. Oceno škode opravi uslužbenec agencije. 


3. Naročnik mora imeti veljavno licenco za plovbo s čolni, v nasprotnem primeru prevzame vso odgovornost. 


4. Boat 4 fun, vl. Anže Turk bo izposodil samo popolnoma opremljene čolne, napolnjene in v brezhibnem stanju, enako pričakujemo tudi ob vrnitvi čolna. Čoln se dostavi ob dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu. Za dnevni najem čoln prevzamete ob 9. uri in ga vrnete do 19. ure ali po dogovoru. 


5. Stranka mora  plačati varščino, ki se vrne, če sta čoln in njegova oprema v začetnem stanju. 


6. Naročnik je edini, ki lahko upravlja s čolnom v nasprotnem primeru izgubi pravico do vračila varščine. 


7. Če naročnik iz kakršnega koli razloga odpove pogodbo pred iztekom njene veljavnosti, se vplačana najemnina ne vrne. 


8. Boat 4 fun, vl. Anže Turk določa število oseb, ki jih je treba prepeljati s čolnom. To število se ne sme preseči. 


9. V primeru nezgode mora naročnik nemudoma poklicati agencijo. Če naročnik tega ne stori, nosi izključno odgovornost za posledice. 


10. V času najema je prepovedano odstranjevanje pripadajoče opreme. 


11. Plačilo se izvede ob vrnitvi čolna. 


12. V primeru neskladij pri interpretaciji hrvaškega besedila v primerjavi s tujimi jeziki prevlada hrvaško besedilo. 


13. Za vse spore, ki se morda ne bodo rešili sporazumno, je pristojno sodišče na
Malem Lošinju.


14. Vsi čolni imajo vgrajene GPS naprave.


 

logo boat4fun.png
bottom of page